Isolatie · Plaatwerk
Montage · Brandwerend

Diensten

Onze werkzaamheden:

Thermisch isoleren

Warm

Het isoleren van leidingen, appendages, vaten en kanalen welke een temperatuur hebben van 0 tot 1600 graden doen wij o.a. met steenwol, armaflex, PIR, en keramische deken. Deze isolatie kan eventueel afgewerkt worden met aluminium plaat, isogenopak of plastisol.

Koud

Het isoleren van leidingen, appendages, vaten en kanalen welke een inwendige temperatuur hebben van -200 tot 0 graden is precisiewerk omdat bij deze lage temperaturen elk kiertje condensvorming of ijsvorming zal veroorzaken. Door te isoleren met b.v. armaflex, foamglas en/of pir voorzien van mylarfolie kunnen wij er voor zorgen dat er geen condens of ijsvorming optreed. Ook deze isolatie kan eventueel afgewerkt worden met aluminiumplaat. Om tot de juiste isolatiedikte en soort te komen zijn we afhankelijk van zowel de inwendige- als de omgevingstemperatuur.

Voor advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Akoestisch isoleren

Verbetert eenvoudig en snel de akoestiek en verlaagt het geluidsniveau in uw kantoor, productiehal of ieder andere ruimte. Door het geluid van bijvoorbeeld luchtkanalen, hemelwaterafvoeren, rioleringsleidingen etc te dempen. Met de leidingisolatie van ons bent u in no-time van hinderlijke bijgeluiden af.

HWA- en VWA-leidingen

Kunststofleidingen van bijvoorbeeld PVC, PP en PE voor hemelwaterafvoer en inpandige riolering kunnen geregeld zorgen voor geluidsoverlast. Dit is het gevolg van de relatief lage massa van de leiding, waar geluid makkelijk doorheen dringt. Speciaal voor deze leidingen zijn er verschillende mogelijkheden, bv. Merfolood, Geberit enz.(met loodbasis), of Merfisol, Sonocool enz.(kunstofmassa). Het is niet vreselijk zwaar maar biedt toch een buitengewoon akoestisch resultaat. Dit heeft twee redenen:

  1. De ondergrond is meestal niet zwaar, waardoor relatief toch veel massa wordt toegevoegd.
  2. Deze producten hebben een schuimlaag van 10 mm die het lood/kunstofmassa van de onderliggende buis scheidt. Hierdoor wordt de pijp dubbelwandig en is het zeer geschikt tegen hoogfrequent geluid, zoals dat van kabbelend water.

Deze producten hebben zowel condenswerende- als thermisch isolerende eigenschappen.

CV- en sanitaire leidingen

De Rockwool 810 is een concentrisch gewikkelde steenwol pijpschaal bekleed met een glasvezelversterkte aluminium- folie, voorzien van een zelfklevende overlap. Deze pijpschaal is geschikt als thermische en akoestische isolatie.

Voor advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Brandwerende doorvoeringen

De gevolgen van een brand zijn veelal niet te overzien. Daarom is in het huidige Bouwbesluit 2012, onder andere specifieke eisen en normen geformuleerd waaraan een bouwwerk moet voldoen voor wat betreft de brandwerendheid.

Vuur kan via doorvoeringen van kabels, buizen en leidingen razendsnel overslaan naar naastliggende ruimten. Om de brandveiligheid van een gebouw te waarborgen, is het nodig alle doorvoeren in wanden, muren, plafonds en vloeren af te dichten met brandwerende materialen. Mocht er brand ontstaan, dan blijven vuur en rook dankzij het compartimenteren beperkt tot één ruimte, en dus beter beheersbaar. De veiligheid voor de medewerkers is zo beter gegarandeerd en bij brand blijft de schade aan gebouwen en installaties beperkt.

Alutech werkt conform de gestelde normen, zoals NEN 6068 (wbdbo-eis). We brengen alle doorvoeringen in een gebouw in kaart en zorgen voor een juiste isolerende beveiliging. Bij de inspecties worden bestaande doorvoeringen gekeurd en zo nodig opgewaardeerd; nieuwe doorvoeringen worden beveiligd. Na oplevering van een bouwwerk kunnen middels een onderhoudscontract, ten minste een maal per jaar voorzieningen in doorvoeringen door een brandwerende of rookwerende scheidingsconstructie, door Alutech worden gecontroleerd op eventuele beschadigingen. De resultaten hiervan worden vastgelegd in een logboek.

Voor advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

Elektrische tracing

Indien een leiding of tank beveiligd dient te worden tegen bevriezing hebben wij voor U een passende vorstbeveiligingskabel. Welke kabel U nodig heeft kunnen wij voor U berekenen en aanbrengen. Deze vorstbeveiligingskabel brengen wij aan onder onze isolatie.

Als een leiding of tank op warmte moet blijven zijn er diverse zelfregelende warmtekabels met thermostaat voor te krijgen.

Voor advies kunt u altijd contact met ons opnemen.